Yesterday was the day, the start of the show season in the Netherlands. Of course, Dax had to participate in this and with great success. The results are a good start to his show career. Dax became 1st in his classes, 2nd in the males and can call himself best youth dog of the breed. All this with a res.CAC and an FCI-CACIB-J. Proud!
Gister was het zo ver, de start van het showseizoen in nederland. Hier moest Dax natuurlijk aan mee doen en met veel succes. De resultaten zijn een goed begin van zijn show carrière. Dax werd 1ste in zijn klassen, 2de van de reuen en mag zichzelf beste jeugdhond van het ras noemen. Dit alles met een res.CAC en een FCI-CACIB-J. Trots!
Echos of Fire
A new year with already a wonderful outlook! We from Echos of Fire can’t wait to see how it goes! The best expectation is that we will get our kennel name halfway through January. But if we briefly look ahead to the coming year. This is what we expect: We can’t wait! Until 2023
Echos of Fire
Een nieuw jaar met nu al een prachtig vooruitzicht! Wij van Echos of Fire kunnen niet wachten. De verwachting is dat we halverwege januari dan toch echt de kennel naam krijgen toegewezen. Tot die tijd is het nog even spannend! Maar als we even kort vooruitkijken naar het aankomende jaar. Dit is wat we verwachten: Wij kunnen niet wachten! Tot in 2023
Aurra Sing Meet Rostelleys New Dream
The last show of this year; the Christmas show in Gorinchem. This was the last time for Dax and Gijs in the puppy classes. This “practice” time is sometimes much needed. Unfortunately we did not get the result we hoped for. But very satisfied with Dax who showed his best side. VB 2
Aurra Sing Meet Rostelleys New Dream
De laatste show van dit jaar; de kerstshow in Gorinchem. Dit was de laatste keer voor Dax en Gijs in de puppy klassen. Deze “oefen” tijd is soms hard nodig. Helaas hebben we niet het resultaat behaald waar we op gehoopt hadden. Maar dik tevreden met Dax die zich weer van zijn beste kant liet zien. VB 2
Aurra Sing Meet Rostelleys New Dream
The show of the Netherlands, the show among shows! Dax did great these 2 days. Although we had to be in Friesland early, it was very nice to participate together with Dax. We had entered him in puppy classes and this was his 2nd and 3rd show he had ever walked. And with success! Dax became 1st of the puppies on both days and was allowed to enter the ring of honor up to 2 times, where he did super. Unfortunately we did not receive a placement there (who also sees a small puppy among all those big dogs) but it was an honor!
Aurra Sing Meet Rostelleys New Dream
De show van Nederland, de show onder de shows! Dax deed het deze 2 dagen geweldig. Hoewel we al vroeg in Friesland moesten zijn was het erg leuk om mee te doen samen met Dax. We hadden hem in de puppy klassen ingeschreven en dit was zijn 2de en 3de show die hij ooit had gelopen. En met succes! Dax werd op beide dagen 1ste van de puppy’s en mocht tot 2 maal de erering in waar hij het super deed. Helaas hebben we geen plaatsing daar mogen ontvangen (wie ziet er ook een kleine pup tussen al die grote honden) maar het was wel een eer!
Rostelley's Angels Driven by Love
Oh well, sometimes you have to listen carefully to your dog and just stop! Bear is retired! You may be wondering what we mean by this at all, a healthy young dog in the middle of life and going everywhere with you. Well, let me explain that to you! In early 2022, we did some health screenings with Bear. These are necessary if you want to breed with your dog. It turned out that Beer has patella luxation grade 2 in both knees. Something we were very shocked about and did not expect at all. You see and notice nothing on Beer! Still we have accepted it and decided, in consultation with our vet, to wait and see. Showing has no extra added value for Beer now and to be very honest, he didn’t like it anymore. Therefore we have decided that he is retired and will not be used for breeding, show* or for the kennel. Bear is the dog it all started with, this is what we want to take care of. *At the age of 8 years we want to try to run some shows with him to get his last quarter point for the title Dutch Champion and the points for Veteran Champion.
Rostelley's Angels Driven by Love
Ach ja, soms moet je goed luisteren naar je hond en gewoon stoppen! Beer is met Pensioen! Misschien vraag je je wel af wat we hier überhaupt mee bedoelen, een gezonde jonge hond die midden in het leven staat en overal mee naar toe gaat. Nou, dat wil ik je graag uitleggen! Begin 2022 hebben we een aantal gezondheidsonderzoeken gedaan met Beer. Deze zijn nodig mocht je met je hond willen fokken. Nu bleek daar uit dat Beer in beide knieën patella luxatie graad 2 heeft. Iets waar wij heel erg van schrokken en totaal niet verwachten. Je ziet en merkt niets aan Beer! Toch hebben we het geaccepteerd en hebben we besloten, in overleg met onze dierenarts, het voorlopig aan te kijken. Het showen heeft geen extra toegevoegde waarden nu voor Beer en als ik dan heel eerlijk ben, hij vond het al niet meer zo leuk. Daarom hebben we besloten dat hij met pensioen is en niet ingezet zal worden voor de fok, show* of voor de kennel. Beer is de hond waar het allemaal mee begon, hier willen we zuinig op zijn. *Op een leeftijd van 8 jaar willen wij hem samen met hem nog een aantal shows proberen te lopen om alsnog zijn laatste kwart punt te behalen voor de titel Nederlands Kampioen en de punten voor Veterane kampioen.